kalp sağlığı

Extrasystoles - Nedenleri ve Belirtileri

İlgili makaleler: Extrasystoli

tanım

Ekstrasistoller, hem yere hem de başlama anına göre anormal kalp atışlarıdır. Kasılma darbeleri, gerçekte normal uyaranla ilgili olarak zamansız ortaya çıkar; dahası, neredeyse her zaman sino-atriyal düğümden kaynaklanmaz (normal koşullarda olduğu gibi), ancak kalbin diğer bölgelerinde.

Anormal depolarizasyon, sinüs düğümü tarafından oluşturulan impuls gelmeden önce çoğalır, bu nedenle kalp sinüs ritmine kıyasla erken atım yapar (ekstrasistol normal kalp ritmini keser).

Erken kasılmaların orijin bölgesine bağlı olarak, atriyal (daha az tehlikeli) ve ventriküler ekstrasistoller (önceden belirlenmiş konularda karmaşık aritmi üretebilir) ayırt edilir.

Ekstrasistoller asemptomatik olabilir veya çarpıntıya neden olabilir. Bazı durumlarda, göğüs veya boğazda güçlü bir darbe veya kaçırılmış veya atlanmış kalp atışları gibi hissedilir.

Ekstrasistoller hem tamamen sağlıklı insanlarda hem de altta yatan kalp hastalığı olan hastalarda oldukça sık görülür. Çoğu durumda, bu rahatsız edici ve patolojik bir hastalık değildir; Aslında kalp ritmindeki bu değişiklikler, yoğun bir duygu veya stres ya da uyku yoksunluğu koşulları nedeniyle sağlıklı bir insanda gözlenebilir. Anormal ve beklenen kardiyak kasılmaların ortaya çıkmasına neden olabilecek diğer faktörler arasında kafein kötüye kullanımı, sigara içmek ve kokain gibi ilaçların kullanımı yer alır.

Ekstrasistoller, kalp krizi, kalp iskemisi, artmış kalp hacmi veya kalp yetmezliği gibi bazı kalp hastalıkları sırasında sık görülür. Tiroid hastalıkları (özellikle hipertiroidizm) ve kalp dışındaki diğer organların (örneğin meteorizm, kabızlık ve safra kesesi hastalıkları) patolojik süreçleri de ekstra ağrıların dolaylı nedenleri olabilir. Bazen, ateş ve kandaki yetersiz potasyum seviyesi erken atımları tetikler. Diğer zamanlarda, ekstrasistol idiyopatiktir (belirli bir sebepten kaynaklanmamaktadır).

Ekstrasistol izole edilebilir veya seri halinde görünebilir. İlk durumda, ekstra sistolik atım sinüs ritminden daha erkendir ve yeni kalp atımından önce normalden daha uzun bir duraklama izler. İkinci durumda, art arda normal sistolik ritimlere neden olan (genellikle daha yüksek frekanslı) veya sinüs ritmi ile değişen ritimlere yol açan ekstra sistolik ritimler oluşabilir.

Tanı elektrokardiyografik incelemeye dayanır. Genellikle, kalp hastalığından etkilenmeyen hastalarda, tetikleyicileri önlemek dışında tedavi gerekli değildir. Bazen β-bloke edici ilaçlar reçete edilebilir (örn. Akut miyokard enfarktüsünden sonra). Diğer antiaritmikler, ekstrasistollere karşı etkili olmakla birlikte, daha ciddi aritmi riskini arttırdıklarından kaçınılmalıdır.

Extrasystoli'nin Olası Sebepleri *

  • kaygı
  • Hiatal herni
  • Miyokard enfarktüsü
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertiroidi
  • Kalp yetmezliği
  • kabızlık