kalp sağlığı

Kardiyolog kim?

Kardiyoloji, kalp hastalıklarını (kardiyopatiler) ve kan damarlarını inceleyen ve tedavi eden iç tıbbın dalıdır.

Bu nedenle kardiyolog, kardiyovasküler sistemi etkileyen hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir stajyerdir (burada "kardiyo" kalbe, kan damarlarına "vasküler" anlamına gelir).

KARDİYOLOJİ

Tıbbın ilerlemesinin ardından, modern kardiyolog, neredeyse her zaman, disiplininin belirli bir sektöründe uzmanlaşmıştır.

Başka bir deyişle, genel olarak kalp ve damar hastalıkları uzmanı olmasının yanı sıra, daha da özel yeteneklere sahiptir.

Daha fazla ayrıntıya girmek gerekirse, günümüz kardiyolojisinin alt uzmanlık alanları:

  • Yetişkinler için klinik kardiyoloji . Uzmanları esas olarak erişkinlerde kalp hastalığının teşhisi, tıbbi tedavisi ve önlenmesine odaklanmaktadır.
  • Pediatrik kardiyoloji . Uzmanları çocuklarda kalp hastalığı ile ilgilidir.
  • Girişimsel kardiyoloji . Girişimsel kardiyologlar, balon anjiyoplasti veya koroner anjiyografi gibi son derece karmaşık teşhis ve tedavi prosedürlerinde gezinmelerini sağlayan özel bir hazırlığa sahiptir.
  • Gelişmiş kardiyoloji teşhisi . Uzmanları esas olarak, kalp ve kan damarları olarak adlandırılan görüntüler için tanısal testlerin yorumlanmasına adanmıştır.
Kardiyak aritmi ve elektrofizyoloji . Bu sektörlerdeki uzmanlar özellikle kalbin iletim sisteminden kaynaklanan bozukluklarla ilgilenmektedir.