ilaçlar

Klopidogrel BMS

LÜTFEN DİKKAT: TIBBİ YETKİLİ YETKİLİ YOK

Clopidogrel BMS Nedir?

Klopidogrel BMS, gül tabletleri olarak temin edilebilen, aktif madde klopidogrelini içeren bir ilaçtır (yuvarlak: 75 mg; dikdörtgen: 300 mg).

Clopidogrel BMS ne için kullanılır?

Klopidogrel BMS erişkinlerde aterotrombotik olayların (kan pıhtılaşması ve damar sertleşmesinden kaynaklanan problemler) önlenmesinde kullanılır. Klopidogrel BMS aşağıdaki hasta gruplarına uygulanabilir:

  1. yakın zamanda miyokard enfarktüsü geçiren hastalar (kalp krizi); Clopidogrel BMS ile tedavi saldırıdan birkaç gün ila 35 gün sonra başlayabilir;
  2. son iskemik inmeden iyileşen hastalar (beynin bir bölgesine yetersiz kan beslemesinin neden olduğu saldırı); Clopidogrel BMS ile tedavi inmeden yedi gün ila altı ay arasında başlayabilir;
  3. periferik arter hastalığı olan hastalar (arterlerde kan dolaşımında sorunlar);
  4. tıbbi ürünün, bir stent yerleştirilmiş hastalar (bir arter içine yerleştirilmiş küçük bir tüp) dahil olmak üzere, tıbbi ürünün aspirin (pıhtı oluşumunu önlemek için başka bir ilaç) olarak verilmesi gereken "akut koroner sendrom" olarak bilinen bir rahatsızlığı olan hastalar tıkanmayı önlemek için). Klopidogrel BMS, doktor tedavinin yararlı olabileceğini düşündüğü zaman "ST segmentinin yükselmesi" (EKG'de anormal bir okuma veya bir elektrokardiyogram) olan kalp krizi geçiren hastalarda kullanılabilir. Aynı zamanda, EKG hakkında anormal okuma yapmayan hastalarda, kararsız anginadan (şiddetli göğüs ağrısı şeklinde) veya "Q-dalgasız" miyokard enfarktüsünden muzdaripse de kullanılabilir.

İlaç sadece reçete ile alınabilir.

Clopidogrel BMS nasıl kullanılır?

Standart Clopidogrel BMS dozu, yemekler sırasında veya uzakta iken günde bir kez bir 75 mg tablettir. Akut koroner sendromda, Clopidogrel BMS aspirin ile birlikte kullanılır ve genellikle tedavi 300 mg tablet veya dört 75 mg tablet yükleme dozu ile başlar. Daha sonra bu dozu en az dört hafta boyunca günde bir kez 75 mg standart dozu (ST yükselmiş miyokard enfarktüsünde) veya 12 aya kadar (ST yükselmiş sendrom varlığında) takip eder.

Vücutta, Clopidogrel BMS aktif forma dönüştürülür. Genetik nedenlerden dolayı, bazı bireyler Clopidogrel BMS'yi tıpkı tepki derecesini azaltabilecek diğer hastalar kadar etkili bir şekilde dönüştüremeyebilir. Bu hasta tipi için en uygun doz henüz tanımlanmamıştır.

Clopidogrel BMS nasıl çalışır?

Clopidogrel BMS'deki aktif madde, klopidogrel, kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye yardımcı olan trombosit agregasyonunun bir inhibitörüdür. Kan pıhtılaşması, özel kan hücreleri, trombositler, toplandığında oluşur (kendilerini birbirine bağlarlar). Klopidogrel, ADP adlı bir maddenin yüzeyindeki spesifik bir reseptöre bağlanmasını önleyerek trombosit agregasyonunu bloke eder. Bu, trombositlerin "yapışkan" hale gelmesini önler, kan pıhtılaşması riskini azaltır ve başka bir kalp krizi veya felci önlemeye yardımcı olur.

Clopidogrel BMS üzerinde hangi çalışmalar yapıldı?

Clopidogrel BMS, yakın zamanda bir enfarktüs veya iskemik inmeden etkilenen veya belirlenmiş bir periferik arter hastalığından muzdarip olan yaklaşık 19.000 hastayı kapsayan CAPRIE adlı bir çalışmada aspirin ile karşılaştırıldı. Ana etkililik ölçüsü, bir ila üç yıl boyunca yeni bir "iskemik olay" (kalp krizi, iskemik inme veya ölüm) geçirmiş hasta sayısıydı.

Akut koroner sendrom ile ilgili olarak, Clopidogrel BMS, ST yüksekliği olmayan 12.000'den fazla hastada plasebo (kukla tedavi) ile karşılaştırıldı; 2 172 hasta çalışma sırasında stent implantasyona uğradı (CURE çalışması, bir yıla kadar sürdü). Klopidogrel BMS de ST segmentinde yükselmiş hastalar üzerinde yapılan iki çalışmada plasebo ile karşılaştırıldı: 3.000'den fazla hastayı içeren ve sekiz güne kadar süren CLARITY ve COMMIT verilen yaklaşık 46.000 hastaya COMMIT uygulandı. Dört haftaya kadar metoprolol olan veya olmayan Clopidogrel BMS (kalp problemleri veya yüksek tansiyon için kullanılan başka bir ilaç). Akut koroner sendrom çalışmalarında, tüm hastalar da aspirin aldı ve ana etkinlik indeksi, bloke arter, başka bir kalp krizi veya ölüm gibi bir "olay" bildiren hasta sayısıydı. Çalışmanın

Çalışmalar sırasında Clopidogrel BMS'nin faydası ne oldu?

Klopidogrel BMS'nin yeni iskemik olayları önlemede aspirinden daha etkili olduğu gösterilmiştir. CAPRIE çalışması sırasında, Clopidogrel BMS ile tedavi edilen grupta 939 olay ve aspirin ile tedavi edilen grupta 1020 olay kaydedildi; bu, aspirin ile karşılaştırıldığında% 9'luk bir göreceli azalmaya karşılık gelir, yani yeni olaylara giren hasta sayısı iskemik aspirin yerine Clopidogrel BMS ile tedavi edilirse daha düşüktür. Başka bir deyişle, 1.000 hastadan yaklaşık 10'u, aspirin ile tedavi edilenlere kıyasla, Clopidogrel BMS ile tedaviye başladıktan iki yıl sonra yeni bir iskemik olaydan kaçınacaktır.

ST yükselmesiz akut koroner sendrom durumunda, bir olayın plaseboya kıyasla genel nispi risk azalması% 20 idi. Stent implantasyonu yapılan hastalarda da bir azalma kaydedildi. ST yükselmiş miyokard enfarktüsü durumunda, olay bildirmiş olan Clopidogrel BMS ile tedavi edilen hastaların sayısı, plasebo ile tedavi edilenlere göre daha düşüktü (CLARITY çalışmasında 377'ye karşılık 262 ve COMMIT çalışmasında 2 310'a kıyasla 2 121). ). Bu sonuçlar Clopidogrel BMS'nin olay riskini azalttığını göstermiştir.

Clopidogrel BMS ile ilişkili risk nedir?

Clopidogrel BMS ile en sık karşılaşılan yan etkiler (100'de 1 ila 10 hastada görüldüğü gibi) hematom (deri altında kan alma), burun kanaması (burun kanaması), gastrointestinal kanama (midede veya bağırsakta kanama), ishal, karın ağrısı (karın ağrısı), dispepsi (mide ekşimesi), enjeksiyon bölgesinde morluklar ve kanama. Clopidogrel BMS ile bildirilen tüm yan etkilerin tam listesi için paket broşürüne bakın.

Klopidogrel BMS, klopidogrel veya diğer herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) kişilerde, ciddi yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

karaciğer hastalığı veya kanamaya neden olabilecek bir hastalık ile. Sınırlamaların tam bir listesi için paket broşürüne bakın.

Clopidogrel BMS neden onaylandı?

İnsan Kullanımına İlişkin Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Clopidogrel BMS'in yararlarının, yetişkinlerde aterotrombotik olayların önlenmesi risklerinden daha büyük olduğuna karar vermiş ve pazarlama izni verilmesini önermiştir.

Clopidogrel BMS hakkında diğer bilgiler:

16 Temmuz 2008'de Avrupa Komisyonu, Clopidogrel BMS için Avrupa Birliği genelinde geçerli olan Bristol Myers Squibb Pharma EEIG'e pazarlama izni verdi. Bu yetki, 1998 yılında Iscover'a verilen yetkiye ("bilgilendirilmiş onam") dayanmaktadır.

Clopidogrel BMS'nin tam EPAR sürümü için buraya tıklayın.

Bu özetin son güncellemesi: 09-2009.