ilaçlar

TAUXIB ® Etoricoxib

TAUXIB ®, Etoricoxib bazlı bir ilaçtır.

TERAPEUTİK GRUP: Steroid olmayan antiinflamatuar ve romatizmal ilaçlar

EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler

Endikasyonları TAUXIB ® Etoricoxib

TAUXIB ®, romatoid artrit, ankilozan spondiloartrit, osteoartrit ve akut gut atağı gibi romatizmal hastalıklarda eklem seviyesinde mevcut olan enflamatuar bazda ağrılı durumların semptomatik tedavisi için yararlı bir ilaçtır.

Çok sayıda çalışma, ameliyat sonrası ağrıda etoricoxib'in ağrı giderici etkinliğini de değerlendirmektedir.

Eylem mekanizması TAUXIB ® Etoricoxib

Belirgin bir anti-enflamatuar aktiviteye sahip bir ilaç olan TAUXIB®, pirazollerden sentetik olarak elde edilen bir molekül olan aktif bileşeni etoricoxib'e sahiptir ve seçici steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar COX2 arasında sayılır.

Aslında, os tarafından alındığında, yaklaşık 1 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşan gastrointestinal seviyede emilir ve çeşitli dokular arasında plazma proteinlerine bağlı olarak dağıtılır.

Burada, araşidonik asit gibi membran fosfolipidlerinin pro-enflamatuar, edemiginena ve algik aktivite ile donatılan prostaglandinlere dönüştürülmesinde rol oynayan, enflamatuar uyarıcılar tarafından indüklenen enzimler olan siklooksijenaz 2'yi seçici olarak inhibe edebilir.

Diğer NSAID'lere kıyasla, etoricoxib, çeşitli dokularda ve özellikle mide asidi düzenlemesinde, mukus üretiminde düzenlemeye müdahale ettikleri gastro-enterik mukoza seviyesinde yapılı olarak ifade edilen COX1'in aktivitesini değiştirmez. böbrek fonksiyonunun ve trombosit agregasyon ve vazokonstriksiyonun kontrolünde.

Dolayısıyla, etoricoxib'in selektif aktivitesi, enflamatuar sürecin modüle edilmesine izin verirken, aynı zamanda gastro-enterik mukozayı prostaglandin sentezinin spesifik olmayan inhibisyonunun neden olduğu hasardan korur, ancak önceden belirlenmiş hastalarda kardiyovasküler olay riskini arttırır.

Aktivitesinin sonunda, yaklaşık 22 saatlik bir yarı ömründen sonra, hepatik seviyeye metabolize edilir ve daha sonra aktif olmayan renal katabolitler formunda atılır.

Yapılan çalışmalar ve klinik etkinlik

1. POST-OPERATİF BOYALARIN KONTROLÜ'NDE ETORICOXIB'İN ETKİSİ

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nis 18; 4: CD004309.

Yetişkinlerde akut postoperatif ağrı için tek doz oral etoricoxib.

Tek doz 120 mg etoricoxib dozunun uygulanmasının, büyük bir ameliyattan sonra bile ameliyat sonrası ağrıyı önemli ölçüde azaltan, analjezik olarak özellikle etkili olabileceğini gösteren çift kör klinik çalışma.

2. ROMATİK HASTALIKLARDA ETRORİKOKSİB: MALİYETLER / FAYDALARI RAPORU

Int J Rheumatol. 2011; 2011: 160.326. Epub 2011 24 Haziran.

Norveç'te Ankilozan Spondilit Tedavisinde Etoricoxib ve Celecoxib ve Seçici Olmayan NSAID'lerin Maliyet Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

Etoricoxib ile tedavinin selekoksib ile olandan daha etkili ve daha uygun maliyetli olduğunu gösteren ankilozan spondilitlerden etkilenen Norveç popülasyonu üzerinde yapılan ilginç bir çalışma.

3.ETORICOXIB VE KARDİYOVASKÜLER RİSK

Romatoloji (Oxford). 2009 Nis; 48 (4): 425-32. Epub 2009 17 Şubat.

Randomize kontrollü bir klinik çalışmada etoricoxibvs diklofenak'ın kardiyovasküler güvenliği ve gastrointestinal tolere edilebilirliği (MEDAL çalışması).

Uzun süreli etoricoxib kullanımının diklofenak tarafından indüklenenden önemli ölçüde daha büyük bir kardiyovasküler risk ile ilişkili olabileceğini ve bunun da gastro-enterik aparat tarafından daha fazla tolere edildiğini gösteren uzun süreli çalışma.

Kullanım ve dozaj yöntemi

TAUXIB ®

30, 60, 90 ve 120 mg etoricoxib ile kaplanmış tabletler.

Romatizmal hastalıklar sırasında ortaya çıkan ağrılı enflamatuar eklem durumlarının üstesinden gelmek için yararlı olan dozaj şeması günlük 30 ila 120 mg etoricoxib arasında çok geniş bir terapötik aralık kullanır.

Kullanılacak doz, hastanın genel sağlığına, mevcut klinik durumun ciddiyetine ve terapötik amaçlarına göre doktorunuz tarafından tanımlanmalıdır.

Renal ve hepatik hastalıkları bulunan yaşlı hastalar için standart dozdaki değişiklikler doktor tarafından dikkate alınmalıdır.

Uyarılar TAUXIB ® Etoricoxib

TAUXIB ® 'in kullanımı, ilacın doğası ve etoricoxib kullanımı ile ilişkili olası yan etkiler göz önüne alındığında, sıkı bir tıbbi gözetim altında gerçekleştirilmelidir.

Potansiyel yan etkilerin görülme sıklığını ve şiddetini en aza indirmek için, TAUXIB ® en kısa sürede ve en düşük etkili dozda alınmalıdır; bu, tedavinin akut ağrılı atakların üstesinden gelmek için yararlı olan kısa süreli bir terapi olduğu anlamına gelir.

Gastro-intestinal, kardiyovasküler, hepatik ve böbrek hastalıklarından muzdarip olan hastalar, advers reaksiyonlar geliştirme, etoricoxib'e sürekli tıbbi gözetim gerektiren duyarlılık göz önüne alındığında, özellikle dikkat etmelidir.

Yan etkilerin oluşması, doktora danıştıktan sonra tedaviyi askıya almayı düşünebilecek olan hastayı alarma geçirmelidir.

TAUXIB ® laktoz içerir, bu nedenle laktoz intoleransı, enzim laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyon sendromu olan hastalarda alımı önerilmez.

Etoricoxib'in hastanın uyanıklık ve konsantrasyon kapasitesini geçici olarak tehlikeye atma kabiliyeti göz önüne alındığında, TAUXIB ® kullandıktan sonra motorlu taşıtların sürülmesinden veya makinelerin kullanılmasından kaçınılması tavsiye edilir.

Gebelik ve Laksiyon

Etoricoxib'in fetal sağlık konusundaki güvenlik profilini tanımlayabilen klinik çalışmaların bulunmaması ve bu etken maddenin potansiyel fetüs toksisitesini kanıtlayan çok sayıda deneysel çalışmanın literatüründe bulunması göz önüne alındığında, TAUXIB® kontrendikedir. Hamilelik sırasında

Kontrendikasyon aynı zamanda, anne sütüne konsantre olma eğilimi göz önüne alındığında, sonraki emzirme dönemine de uzanır.

Etkileşimler

TAUXIB®'in aktif maddesi olan etoricoxib, ayrıca farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini ve güvenlik profilini değiştirebilen farklı farmakolojik etkileşimlere de tabidir.

Bu nedenle hasta, aşağıdakilerin bağlamsal varsayımına özellikle dikkat etmelidir:

  • Oral pıhtılaşma önleyici maddeler, normal pıhtılaşma işlemlerinde muhtemel değişiklikler için;
  • Etoricoxib'in nefro ve hepatotoksik özelliklerini geliştirme yeteneği için ACE inhibitörleri, anjiyotensin II antagonistleri, siklosporin ve takrolimus;
  • Flukonazol ve diğer aktif veya indükleyici CYP2C9 inhibitörleri, etoricoxib'in farmakokinetik özelliklerini değiştirme kabiliyeti verilir.

Bununla birlikte, bir CYP2C9 inhibitörü olarak ortaya çıkan etoricoxib, antidepresanlar, antikonvülsanlar ve antiepileptikler dahil olmak üzere birçok ilacın farmakokinetik özelliklerini değiştirebilir.

Kontrendikasyonları TAUXIB ® Etoricoxib

TAUXIB ® kullanımı, aktif maddeye veya yardımcı maddelerinden birine aşırı duyarlılık, karaciğer ve böbrek yetmezliği, kronik enflamatuar barsak hastalığı, peptik ülser hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kardiyomiyopati iskemisi ve arteriyopatilerde ve hem merkezi hem de vaskülopati durumunda kontrendikedir çevre birimleri.

Yan etkiler - Yan etkiler

Farklı klinik denemeler ve dikkatli pazarlama sonrası izleme, seçici COX2 steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlara dayanan tedavinin bile, çeşitli yan etkilerin ortaya çıkmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, mide bulantısı, şişkinlik ve karın ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar, hepatotoksisite, nefrotoksisite, asteni ve grip benzeri semptomlar, hipertansiyon, görme bozukluğu ve işitme, kalp ve damar hastalıkları ve hem kutanöz hem de vasküler aşırı duyarlılık reaksiyonları, etoricoxib alımını takiben açıklanan ana ters reaksiyonları temsil ederler.

Bununla birlikte, yukarıdaki reaksiyonların insidansı ve ciddiyeti, tedavinin süresi ve kullanılan ilacın dozları ile ilişkilidir.

notlar

TAUXIB ® reçeteli bir ilaçtır.