saç

Saç kökleri

Kıl folikülü, kıllardan ve kılıflarından oluşan dermiste batırılmış epidermal bir oluşumdur.

Saç foliküllerinin oluşumu çok erkendir, öyle ki, ikinci aydan itibaren ortaya çıkmaya başlarlar. Bu foliküller hamilelik boyunca oluşmaya devam edecektir; doğum anında, çocuk genetik olarak sahip olduğu tüm foliküllerine sahip olacak ve bu andan itibaren başka hiçbir şey oluşmayacak.

Kıl folikülü cilde belirli bir eğimle batırır, bu nedenle saçlarımız normalde düz değildir, hafif eğimlidir.

Deriden çıkan parçaya kıl gövdesi veya gövdesi denir. Deriye batırılan kısma kök denir ve farklı kılıflarla çevrilidir.

İçeriğini saç folikülüne dökülen yağ bezinin ardında saçın kılıcı adı verilen küçük bir kas vardır. Bu kas lifleri demeti, bir tarafına folikülün, diğer tarafına ise en yüzeysel (adventisyal) dermis içine sokulmaya devam eder. Erektil kas, soğuğa cevap olarak veya bir korku hissinin ardından aktive olur. Kasılma ile, saç şaftının yükselmesine neden olarak cildin folikülün çevresinde küçülmesine neden olur ve bu da "kaz darbeleri" olarak adlandırılan gözle görülür bir şekilde yükselir.

Hafifçe genişletilmiş folikülün alt kısmına ampul denir. Saçın içinde, iç epitel kılıfı ile sarılı, sırayla dış epitel kılıfı çevrelenmiştir. Bütün, bir tür bağ dokusu zarı, yani liflerden oluşan bir çevreyle çevrilidir.

Ampulün, alt kısımda, aktivitesi için gerekli unsurları sağlayan oldukça vaskülerize bir yapı olan dermal papilla denilen şekilde yapılandırıldığı belirtilmelidir.

Her saç ayrıca zengin bir sinirsel sinirlenme ile çevrilidir.

Saçın ekseni yaklaşık 70-100 um çapındadır ve içten içe ilik, korteks ve kütikül adı verilen üç bitişik katmandan oluşur.

En ince kıllarda bulunmayan kemik iliği, havayla dolu büyük saç boşluklarından oluşan (özellikle saçın rengini etkileyebilen) büyük hücrelerden oluşur.

Korteks ana kısımdır ve epidermisin azgın katmanında bulunanlara benzer şekilde birkaç ölü hücre katmanından (çekirdek ve organel içermeyen) oluşur ve düzleştirilir. Bu hücreler ayrıca, ampulde bulunan melanositlerin varlığı sayesinde pigmentlenir.

Son olarak, kütikül adı verilen en dış kısım, çok ince ve saydam olan tek bir hücre katmanından oluşur (çünkü pigment eksikliği vardır). Bu hücreler, biraz kiremitlere benzeyen bir embriyonik düzende düzenlenir ve altta yatan korteksi korumayı amaçlar. Mikroskop altında serbest kenarları dışarıya dönük küçük pullar olarak görünürler. Saçın kökünde, folikülün en içteki tabakası embriyonik bir şekilde, fakat bunun tersi bir şekilde, serbest kenar aşağıya bakacak şekilde düzenlenmiş hücreleri sunar. Bu anatomik özellik sayesinde, kütikül hücreleri, folikül duvarınınkilerle kilitlenerek, içindeki kılların tutturulmasını geliştirir.

Dermal papillayı saran ampulün alt kısmındaki hücrelere, saç matrisinin hücreleri denir. Bunlar aktif olarak mitozla bölünebilen farklılaşmamış hücrelerin gruplarıdır. Bu bölünmeden kaynaklanan yeni hücreler ayrılır ve sırayla üç katmandan oluşan saçın üç katmanının veya iç epitel kılıfının oluşumuna katılır.

Ampul, çimlenme ve saçın çoğalmasında uzmanlaşmış birkaç hücre grubu içerir.

İç epitel kılıf, saçın eksenine uyma işlevine sahiptir, yani saçın uzadığı ve gerildiği bir tür sert durum oluşturur. Bu sertlik keratin varlığı ile sağlanır.

Dış epitel kılıf, dermise bir eldiven parmağı gibi batırılan ve bu nedenle destek işlevi olan birkaç hücre katmanından oluşan epidermis tarafından oluşturulur.

Daha da dışsal olarak, bağlayıcı zar (foliküle bir miktar kuvvet veren) kollajen liflerinden oluşur; ayrıca bir destek fonksiyonuna sahiptir ve hem damarları hem de sinirleri içerir.

Saç ve saç »