sinir sisteminin sağlığı

Horner sendromunun belirtileri

İlgili makaleler: Horner sendromu

tanım

Horner sendromu, hipotalamustan göze uzanan sempatik sinir liflerinin kesilmesinden sonra gelişen nöro-oftalmolojik bir durumdur. Bu sendroma neden olan merkezi hasar, ensefalik gövdenin lezyonu, bası veya iskemidir.

Horner sendromunu belirleyen diğer koşullar syringomyelia ve bazı kemik iliği veya beyin tümörleridir (örn. Nöroblastom). Periferik kesintiler ise baş ve boyun yaralanmalarından, servikal adenopatiden, Pancoast akciğer tümörlerinden, aort veya karotid diseksiyonu ve torasik aort anevrizmasından kaynaklanabilir. Horner sendromu ayrıca doğuştan veya cerrahi travma nedeniyle olabilir.

Belirtiler ve En Yaygın Belirtiler *

  • anizokori
  • Blefaroptosıs
  • On yedi hastada enoftalmi
  • hipohidroz
  • Miosi

Diğer yönler

Horner sendromu, ptoz (palpebral fissürün daralması), miosis (gözbebeği büzülmesi) ve baş ve boynun anhidrozu (terleme yokluğu) ile karakterizedir. Bu olaylar her zaman tek taraflıdır. Diğer olası semptomlar, enftalmos (yörüngedeki göz küresinin geri çekilmesi), daralma (anizikori) sonrasında gözbebeği dilasyonunu ve sinir sisteminin yaralandığı taraftaki hiperemidir. Dahası, doğuştan formda, ipsilateral iris pigmente sahip değildir ve mavi-gri renkte daha açık kalır. Bu belirtiler nedensel koşulların karakteristik belirti ve bulguları ile ilişkilidir.

Altta yatan bozukluğu teşhis etmek ve en uygun tedaviyi belirlemek için Horner sendromlu hastalar beyin, kemik iliği, toraks veya boynun MR veya BT taramasından geçirilmelidir.