menopoz

CLIMARA ® - Estradiol

CLIMARA ® Estradiol bazlı bir ilaçtır

TEDAVİ GRUBU: Doğal östrojenler

EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler

Endikasyonları CLIMARA ® - Estradiol

CLIMARA ®, menopozal kadınlarda bir yıldan uzun süre östrojen replasman tedavisi olarak ve menopoz sonrası osteoporoz için terapötik ve önleyici bir araç olarak kullanılır.

Etki mekanizması CLIMARA ® - Estradiol

CLIMARA ®, sentetik olarak elde edilmesine rağmen, yapısal ve işlevsel olarak endojen olanla aynı olan bir hormon olan 17-Beta Estradiol bazlı bir ilaçtır.

Yamalardaki formülasyon, bir birinci geçiş metabolizmasının olmaması durumunda daha büyük sistemik biyoyararlanımla sonuçlanan östradiolün transdermal emilimine izin verir.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, bu hormon doğal olarak karaciğer de dahil olmak üzere birçok organdan aktif olmayan veya tamamen aktif olmayan metabolitlere metabolize edilir ve ardından safra kanalı yoluyla elimine edilir.

Normalde yumurtalıklar tarafından üretilen ve seks hormonu bağlayıcı protein olarak bilinen proteinlere bağlı bir dolaşım içine dökülen bu hormon, steroid hormonları için nükleer alıcılar sayesinde hedef organlara ve dokulara etki eder:

  • Kadın ikincil cinsel özelliklerinin olgunlaşması ve korunması;
  • Endometriumun ilgili hücresel bileşenlerle yenilenmesi ve çoğalması;
  • Kemik sağlığının korunması, rehabilitasyon / osteodepozisyon süreçlerini düzenler.

Doğurganlık süresi boyunca kadına eşlik eden bu hormonun normal "döngüsel" üretimi, menopozun ortaya çıkması ile yok olur; bu da, depresyon, uyku bozuklukları, sıcak basmalar gibi nörolojik semptomlar ile karakterize karmaşık bir semptomatolojinin ortaya çıkmasına yol açar. Isı, vajinal atrofi ile ürolojik sendrom, osteoporoz ve kardiyolojik etkiler gibi uzun süreli patolojik bulgular.

Bu nedenle ikame terapisinin, açıklanan semptomların iyileşmesini ve ciddi şekilde etkisiz hale getirilen patolojilerin önlenmesini önemli ölçüde etkileyebileceği açıktır.

Yapılan çalışmalar ve klinik etkinlik

1. CLIMARA VE PLAZMA LİPİDİ DÜZEYLERİ

Estradiolün tran dermal uygulamasının, menopoz sonrası kadınlarda kardiyovasküler kazaları önlemeye yardımcı olduğu, hem HDL hem de nitrik oksit konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiştir.

2. CLIMARA VE YAŞAM KALİTESİ

Klinik kullanımını ciddi ölçüde sınırlayan östrojen replasman tedavisi için gözlenen birçok yan etkiye rağmen, özellikle etkili olmanın yanı sıra, estradiolün transdermal olarak uygulanması, tedavi gören kadınların yaşam kalitesini iyileştirmenin, risk oral tedaviyle karşılaştırıldı.

3. TRANSDERMİK YAMALAR VE UYGULAMA NOKTALARI

Transdermal varsayımın ardından estradiolün emilimini ve biyoyararlanımını değerlendiren bir çalışma. Çalışma, yamanın uygulanması için en uygun alanın, etken maddenin biyoyararlanımı göz önüne alındığında, karın üzerinde gözlenenden çok daha büyük olan kalça bölgeleri olduğunu göstermektedir.

Kullanım ve dozaj yöntemi

CLIMARA ® 3.8 mg östradiol transdermal yaması (CLIMARA 50) veya 25 mg estradiol (CLIMARA 100):

İkame terapisine her zaman daha az dozajlı yamalar uygulanarak başlanmalı ve sadece terapinin etkinliği ve tolere edilebilirliği değerlendirildikten sonra dozajın olası bir ayarını sağlamak için yapılmalıdır.

Haftalık bir süreye sahip olan yamanın uygulanması, hastanın ihtiyaçlarına ve tıbbi değerlendirmelerine bağlı olarak sürekli veya döngüsel rejimleri izleyebilir, her zaman uygulama noktasını değiştirerek, göğüs bölgesini göğüste koruyabilir.

Dozajlar, yöntemler ve kullanım rejimleri mutlaka hastanın sağlık durumu ve klinik durumu dikkatlice değerlendirildikten sonra doktor tarafından formüle edilmelidir.

Uyarılar CLIMARA ® - Estradiol

Östrojen replasman tedavisinin sayısız ve ciddi yan etkileri, maliyet ve faydalar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde çok yüksek titizlik getirir, ancak sadece iklimlendirici semptomatolojinin hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği durumlarda tedavi önerir.

Terapötik sürecin başlangıcından önce endometriozis, tromboembolik hastalıklar için risk veya östrojene bağımlı, hipertansiyon, karaciğer hastalığı, diyabet, migren, otoimmün hastalıklar gibi riskli durumları değerlendirmek için dikkatli bir tıbbi muayene yapılmalıdır. tedavinin tehlikesi.

Aynı şekilde, tüm tedavi süresinin mutlaka tıbbi personel tarafından denetlenmesi ve periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir.

Östrojen tedavisinin meme kanseri, endometriyal kanser, meme kanseri, koroner hastalık ve felç riskini arttırdığını da hatırlamakta fayda var.

Gebelik ve Laksiyon

Her ne kadar epidemiyolojik çalışmalar fetüste herhangi bir teratojenik ve mutajenik etki göstermese de, yanlışlıkla östrojenlere maruz kaldığında, CLIMARA ® hem hamilelik hem de sonraki emzirme döneminde kontrendikedir.

Etkileşimler

Düşük dozlu hormon tedavisi ile klinik olarak anlamlı etkileşimler olasılığına rağmen, özellikle ilk geçiş etkisini en aza indiren yamalar kullanılarak yapıldığında, karaciğer enzimlerinin (sitokrom p450 sınıfı) nasıl enzimle olduğunu hatırlamak gerekir. östradiol metabolizmasına kolayca uyarılabilir veya çok sayıda aktif bileşen tarafından inhibe edilebilir.

Bu enzimlerin normal aktivitesinin değiştirilmesi, hormon terapisinin etkinliğini etkileyebilir, potansiyel terapötik ve yardımcı etkilerini vurgulayabilir veya azaltabilir.

En önemli indükleyiciler arasında, antikonvülsanları ve anti-enfektif ajanları hatırlamak mümkündür, bununla birlikte inhibitörler, steroidlerle birlikte alındığında aktivitelerini arttırdığı görülen ritonavir ve nelfinavir içerir.

Kontrendikasyonları CLIMARA ® - Estradiol

CLIMARA ®, hamilelik ve emzirme döneminde, estonyaya bağlı karsinom, meme karsinoması, akut tromboflebit, yeni trombotik embolik hastalığı olan hastalarda kontrendikedir,

trombüs embolisi, hepatopatiler, porfiri, tedavi edilmemiş endometrial hiperplazi, tanısı konmamış vajinal akıntı ve tabii ki aktif maddeye veya yardımcı maddelerinden birine aşırı duyarlılık durumunda öyküsü.

Yan etkiler - Yan etkiler

CLIMARA ® ile tedavinin ilk aşamasına sıklıkla, zamanla veya tedavinin askıya alınmasıyla kolayca gerileme eğiliminde olan çeşitli organ ve sistemlerin tezahürleri eşlik eder.

En sık görülen advers reaksiyonlar arasında: ağırlık değişimleri, boyut ve göğüs gerginliğinde artış, karaciğer fonksiyonlarındaki değişiklikler, glukoz toleransındaki değişiklikler, migren, çarpıntı, genel halsizlik, baş dönmesi, depresyon, libidodaki değişiklikler, endometrial hiperplazi bulunmaktadır., idrar kaçırma, sistit, hiperkolesterolemi, dispne ve rinit.

Öte yandan, uzun vadeli hormon replasman tedavisinin yan etkileri, Histerektomisi olmayan kadınlarda ve patolojilerde endometriyal kanser geliştirme riskinde Kadın Sağlığı Girişimi çalışmasında vurgulandığı gibi meme kanseri gelişme riskinde hafif bir artış ile karakterize olarak daha belirgin görünmektedir. vasküler.

notlar

CLIMARA ® sadece tıbbi reçete ile satılabilir