uygunluk

Spor Salonunda Fonksiyonel Direnç Eğitimi ve Kişisel Antrenör

Küratörlüğünde Alessandro Giannetto

İnsan işlevselliğinin temeli, temel olarak hem motor beceriler hem de sosyal yaşam olmak üzere hem gıda hem de hijyen okuryazarlığı ile ilgili önemli adımları kapsamalıdır. Farklı üyelik sınıfları her zaman kolay bir sosyal tırmanışa sahip değildir, bu da çoğu zaman bu amaca ulaşmak için birincil yolların bulunmamasına karşı gelmektedir.

Bedensel işlevsellik kavramı, yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ve kendimize saygının fethine doğru, ancak ne yazık ki hala önyargı giysisini taşıyan unsurları, irademiz ve fedakarlığa yatkın olduğumuzda konumlandırılmalıdır. Bu nedenle, fedakarlıkların neye mahrum olduğuna göre, varoluş yolunu kolaylaştırmaz.

Bedensel işlevsellik kavramı, gıda bilgisi, eğitim tutkusu ve sağlıklı zindeliği içeren her şeyden elde edilebilecek zihin ve beden arasındaki bölünmez uzlaşma üzerine kendisini konumlandırmalıdır.

Özveri olarak değil, günlük yaşamı kolaylaştıran ve geliştiren fedakarlık insanda kendini ifade etmelidir.

İşlevsel eğitim, serebral bağlantıları besleyerek, daha iyi ve daha verimli organik ve metabolik kapasitelere sahip fizyolojik bir düzeye yansıyan, anımsatıcı, bilişsel ve entelektüel potansiyelini geliştiren bir devredir.

Vücudun işlevsel fiziksel kültürünün yolunda devam eden tüm devrenin tabanında, rahatsızlık denilen modern toplumdan doğan karşı koyma bir kötülük vardır.

Rahatsızlık, tüm günlük aktiviteleri etkileyen, insanı ihmalde ve hareketsizliğe sokan, gelecek perspektifleri ve beklentilerinin olmaması nedeniyle ortaya çıkan olgudur. Rahatsızlık, düşük benlik saygısı, izolasyon ve kaygıya neden olan duygusal ve duygusal dengesizliklerden kaynaklanan fenomendir; sık sık, kronik rahatsızlık depresyona yol açarsa.

Bugünün toplumu iş dünyasının yanı sıra sağlık dünyasını da hiperaktivite içerisinde konumlandırıyor; Medyayı kontrol edenlerin kuvvetli katkısı sayesinde onları yormak, insanın hem faaliyetlerini hem de kendiliğinden yeteneklerini olumsuz etkiliyor.

Vücudun işlevsel fiziksel kültürü, refah, verimlilik ve fiziksel uygunluk olarak sınıflandırılır; Hem fiziksel hem de sosyal rahatsızlığı gidermek amacıyla öfori ve depresyon arasında aracılık eden ortamdır.

Vücudun işlevsel fiziksel kültürü, insanları hümanize eden ve arkadaşlık ve sevgi, kendisiyle ve komşusuyla barış gibi evrensel değerleri ortaya çıkaran ortak bir devreye girmeye hizmet eder; ve bu daha iyi bir gelecek için umudu besler.

Vücudun işlevsel fiziksel kültürü, kendisini sosyal motor rahatsızlığının çocuğu olan, kendini fonksiyonel motor aktivitesinin uç noktalarına yerleştiren, büyük olanın daha güçlü olduğuna inanan insanların sapkın düşüncesine ayırmaya devam eden doping fenomenine zıtlık olarak hareket eder. bu nedenle atletik olarak sosyal tırmanışında daha hazırlıklı oldular.

Verimsiz ve yararsız olma riskine ek olarak doping'e başvuran adam, sağlıklarını tehlikeye atıyor, bazen geri dönüşümsüz devletlere ulaşıyor, şöyle göz önünde bulundurmuyor: "Doping kullanan adam hazır değil, ancak Kim sağlam, kullanışlı ve güzel hazırlanmış ".

Kişisel koçun figürü, rahatsızlık fenomenine karşı koymak ve refahı arttırmak amacıyla fiziksel ve sosyal bir kültür iletmek için uygunsuz motor uygulamalarında arabulucu olarak spor salonuna müdahale eder.

Kişisel antrenör, aşağıdaki değerler yoluyla sağlam, faydalı ve güzel gerekliliğini anlamasını ve bu şartlara uyması gerektiğini gösteren bir referans figürü olmalıdır:

  1. Benlik saygısını nasıl besleyeceğinizi bilmek;
  2. tutku ileterek nasıl motive edileceğini bilmek;
  3. bir yemek kültürünü bilir ve iletir;
  4. yumurta kültürünü bilir ve iletir;
  5. motor kültürünü tanıyıp iletir;
  6. duraklama ve fiziksel iyileşme dakikalarını almanın uygun olduğu zamanları bilmek ve iletmek;
  7. insanoğlunu hümanize eden bir kültürü bilmek ve iletmek.

Kişisel antrenörün sonu, tüm eklemli ve çok amaçlı bilgisini aktaran, vücudun işlevsel fiziksel kültürünün pedagojistinin rolüdür; fiziksel formun, dolayısıyla zindeliğin motive edici olması gerekir.