kalp sağlığı

Aortik ark hastalıkları

Aortik ark veya aortik ark, aortun kavisli kısmının, insan kalbinin her temsilinde, kalp organının arkasında taşıdığı ve inen aortla devam ettiği görülür.

Baş ve üst uzuvların oksijenlenmesi için üç temel arterin orijin noktası, aortik ark, bazı kişilerde, deformasyonlarla veya anormal pozisyonlara yerleştirilmiş olarak görünebilir.

Form veya pozisyonun bu hataları, embriyonik gelişim sırasındaki bir hatadan kaynaklanmaktadır, bu nedenle doğumdan bu yana mevcut olan gerçek konjenital patolojiler olarak kabul edilirler.

Aortik ark anomalileri için, arkın üç çarpımını etkileyebilecek kusurlara da değineceğimizi belirterek, aort arkının en bilinen ve çalışılmış varyantları şunlardır:

  • Çift aortik kemer
  • Speküler dallara sahip sağ aortik ark
  • Anormal bir dallanma ile sağ aortik ark
  • Anormal bir dallanma ile sol aortik ark
  • Servikal aort kemeri

Doğuştan gelen kusurlar (bu nedenle DNA'da doğuştan) olduğu için, araştırmacılar bu hastalıkların genetik açıklamasının ne olabileceğini belirlemeye çalıştılar ve aortik ark kusurlu 100 kişiden 20'sinin genetik mutasyona sahip olduğunu belirlediler. Kromozom 22'de.

Epidemiyolojik açıdan aortik ark kusurları çok nadir görülen hastalıklardır. Ayrıca, bazı tahminlere göre, insanı etkileyen olası doğuştan kalp anomalilerinin yaklaşık% 1'ini temsil ederler.