ilaçlar

CLEVER ® - Ebastine

CLEVER ® Ebastine bazlı bir ilaçtır

TERAPEUTİK GRUP: Sistemik kullanım için antihistaminikler - H1 antagonisti

EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler

Endikasyonları CLEVER ® - Ebastina

CLEVER®, alerjik rinit ve alerjik konjonktivit gibi aracılı IgE hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması CLEVER ® - Ebastine

CLEVER ®, ikinci nesil H1 reseptör antagonistleri kategorisine ait aktif madde olan Ebastine'ye dayanan ve bu nedenle faydalı farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler ile karakterize edilen klinik alanda yaygın olarak kullanılan bir antihistamindir.

Aslında, oral yolla alındığında Ebastin, gastro-enterik seviyede hızla emilir, bu, onu histamin reseptörlerine ulaşan ve yaklaşık olarak terapötik etkisine devam ederek, Carebastina olarak bilinen aktif bir metabolite dönüştüren yoğun bir ilk geçiş metabolizmasına maruz kalır. 3-4 saat sonra böbrek yolu ile elimine edilir.

Kan-beyin bariyerini geçememek, Ebastine'nin Merkezi Sinir Sistemi seviyesindeki tüm potansiyel yan etkilerini ve özellikle de hala antihistamin tedavisinin ana yan etkilerinden biri olan sakinleştirici eylemi önemli ölçüde sınırlar.

Antiedemigene ve anti-bronkospazmik etki, Ebastine'nin terapötik etkisini tamamlar, böylece tedavinin askıya alınmasından birkaç gün sonra bile devam eden antihistaminik etkilerle alerjik rinit sırasında semptomatolojiyi yeterince kontrol eder.

Yapılan çalışmalar ve klinik etkinlik

EBASTINE, IFN GAMMA'NIN SEKTÖRÜNÜ ARTTIRIR

J Biol Regul Homeost Agent. 2009 Ocak-Mar, 23 (1): 31-6.

Ebastinin etkisinin altında yatan moleküler mekanizmaları açıklığa kavuşturmayı amaçlayan ve aynı şekilde immünostimülatör etkisini vurgulayan ve genellikle alerjik hastalarda eksik olan gama IFN ekspresyonunu artıran çalışma.

ALLERJİK RİNİTTE VE İDİOPATAL KRONİK KUZEYDE EBASTİN

Alerji. 2008 Ara; 63 Ek 89: 1-20.

Ebastinin, alerjik rinit ve idiyopatik kronik ürtikerin tedavisinde genel olarak iyi tolere edildiği ve etkili olduğu, bilişsel, psikomotor ve kardiyovasküler seviyelerde kullanımda büyük güvenlik karşısında semptomların derhal remisyonunu sağladığı sonucuna varılan klinik çalışma.

ALLERJİK RİNİT TEDAVİSİNDE EBASTİN

Clin.Drug Investig. 1998; 16 (6): 413-20.

Günde 10 veya 20 mg Ebastin ile yapılan tedavinin, kontrollü yan etkileri olan diğer antihistaminikler tarafından indüklenenden çok daha önemli olan semptomların hızlı bir şekilde iyileşmesini garanti ettiğini gösteren 317 alerjik rinitli hasta üzerinde yapılan çalışma.

Kullanım ve dozaj yöntemi

CLEVER ®

10 - 20 mg Ebastin ile kaplanmış tabletler.

CLEVER ® tedavisi, mevcut klinik durumun patofizyolojik özellikleri ve ciddiyetine göre doktorunuz tarafından dozajlarda ve alım zamanlarında tanımlanmalıdır.

Genellikle günlük 10-20 mg Ebastine dozu devam etmekte olan semptomların uygun bir remisyonunu garanti etmek için yeterlidir.

Şiddetli karaciğer ve böbrek hastalığı olan hastalarda bir doz ayarlaması gerekecektir.

Uyarılar CLEVER ® - Ebastine

CLEVER ® kullanımından önce ilacın kullanımına uygunluğunu ve olası kontrendikasyonları değerlendirmek için dikkatli bir tıbbi muayene yapılmalıdır.

Daha kesin olarak, Ebastine'nin metabolik kapasitesinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği hepatik ve böbrek hastalıklarından muzdarip olan ve yan etkilerde potansiyel bir artış olacak hastalar için büyük özen gösterilmelidir.

Aynı uyarı, kalp fonksiyonu bozukluğu olan hastalara da ayrılmalı, uzun süredir antihistaminiklerin kardiyak etkilerine dikkat edin.

CLEVER ® laktoz içerir, bu nedenle kullanımı, enzim laktaz eksikliği, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon sendromu ve galaktoz intoleransının nadir kalıtsal problemleri olan hastalarda zayıf olarak belirtilecektir.

Yeterli sonuç almak için, alerji testlerinden en az 48 saat önce antihistaminik almayı bırakmanız önerilir.

İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Gebelik ve Laksiyon

Fetal fetal sağlığın güvenlik profilini ve aynı şekilde göğüs filtresini ve muhtemelen plasenta bariyerini geçme yeteneğini doğrulayabilen çalışmaların bulunmaması, yukarıda belirtilen kontrendikasyonları CLEVER®'in kullanımına da yaymaktadır. gebelik ve sonraki emzirme dönemi.

Etkileşimler

Ebastine katılan hepatik metabolizma ve QT aralığının uzamasına bağlı potansiyel yan etkiler, birkaç ilacın ve özellikle hepatik metabolizma ve kardiyak fonksiyon üzerinde aktif olanların eşzamanlı uygulanmasında hastaya büyük ölçüde uyarır.

Bu nedenle, diğer ilaçları aynı anda almaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Kontrendikasyonları CLEVER ® - Ebastine

CLEVER ® kullanımı, aktif maddeye veya yardımcı maddelerinden birine veya diğer yapısal olarak ilişkili moleküllere, şiddetli karaciğer hastalığı olan hastalarda ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Yan etkiler - Yan etkiler

Ebastin kullanımı, özellikle zamanla uzun süre devam ettiğinde, dispepsi, karın ağrısı, bulantı, kusma, asteni, ödem, anormal karaciğer fonksiyonu, uykusuzluk, sinirlilik, zihinsel bozukluklar, taşikardi ve nadiren hipersensitif dermatolojik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. aktif maddeye.

notlar

CLEVER ® reçeteli bir ilaçtır.